top of page
Zoeken
  • Marije Brand

De 7 sleutels in jouw lichaam...

Het chakrastelsel is voor mij als de landkaart voor een wereldreiziger. In gesprekken en zeker ook bij het werken met Reiki, kijk ik veel naar de verschillende niveaus waarop de vraag van de persoon tegenover mij betrekking heeft, maar ook voel ik in op welk chakra dit eigenlijk speelt. Sommige dingen lijken een kwestie van ‘in het mentale’ dus in het hoofd, terwijl hiervoor de oorzaak dikwijls ligt in een verstoring in een ander chakra. Omdat ik er uren over kan praten, maar deze theorie in de basis heel algemeen uit te leggen is. En omdat ik in sessies liever over jou persoonlijk praat leek het mij een mooi moment om aan dit algemene deel een blog te wijden!


Het chakrastelsel is als het ware het besturingssysteem van ons holistische lichaam, waarbij de afzonderlijke chakra’s ieder een eigen programma hebben. De programmering van deze onderdelen zijn van invloed op ons volledige lichaam. En door herprogrammering vanuit de verschillende niveaus hebben wij weer invloed op de programmering van ons hele systeem. Het is dus van wederkerige invloed op ons fysieke lichaam, op onze energie, op onze gedachten, wat we emotioneel ervaren en op wat we spiritueel opslaan.


Chakra’s zijn als een streng trechters met elkaar verbonden… ze draaien ieder om en om in een andere richting, en zo ondersteunen ze elkaar. Wanneer 1 chakra niet soepel doorstroomt gaat het onderliggende chakra harder werken. Maar zo kan ook een overactief chakra de aangrenzende chakra’s uit balans halen. De onderste chakra’s verhouden zich meer met fysieke aardende zaken, terwijl de bovenste chakra’s meer mentaal zijn en zich meer naar boven verhouden met het conceptuele en het hogere zelf.


In de ideale situatie zullen de chakra’s een balans te bewaken bij het overleven in de onderste chakra’s, het verbinden in het midden en het groeien van het bewustzijn in de bovenste chakra’s. Door een trauma kunnen ze echter allemaal in een ingewikkeld patroon geprogrammeerd worden, waardoor het soms pas stapje voor stapje ontward kan worden.
Chakra 1 - Rood

Dit is het wortelchakra en bevindt zich ter hoogte van je stuitje

Deze gaat over aarden en vertrouwen. Hierin zit opgeslagen het fundamentele recht om er te mogen zijn. Het is de fundering die nauw verbonden is met de eerste jaren van conceptie tot het eerste jaar. Zo hangt deze ook samen met gebeurtenissen rondom geboorte en gezin. Het legt de basis voor het vertrouwen in je lichaam en vertrouwen in de wereld. Trauma’s bij geboorte, verwaarlozing als baby, slechte band met ouders kunnen de energie in dit chakra verstoren, omdat ze het vertrouwen in het bestaansrecht en het vertrouwen in de wereld beinvloeden, maar ook ernstige ziekte en ondervoeding, omdat ook die die het vertrouwen in het lichaam kunnen verstoren.


Chakra 2 - oranje

Dit is het sakraalchakra

Deze gaat over bewegen en verbinden. Hierin zit opgeslagen, het fundamentele recht om te genieten van het leven en om te voelen. Het is de poort naar nieuw leven, maar ook naar de bewustwording van je eigen leven, van je eigen energie en behoeftes/verlangens. Het legt de basis om je soepel door het leven te bewegen op alle niveau’s. Trauma’s op seksueel gebied zijn een belangrijke factor voor het verstoren van dit chakra, maar ook verwaarloosde emoties, het ontkennen, manipuleren van deze emoties. Maar ook incesten andere onverwerkte seksuele problemen in het familiesysteem. Bovendien kan ook hier een fysieke beperking nu of in de kindertijd (lichamelijk of door externe beperking) het chakra blokkeren.


Chakra 3 - geel

Dit is het zonnevlechtchakra

Deze gaat over creatiekracht en autonomie. Hierin zit opgeslagen het recht om jezelf te zijn. Het legt de basis om te kunnen handelen als individu, maar ook om te creëren, eigenwaarde te ontwikkelen en speelsheid te bewaken. Trauma’s die dit chakra kunnen blokkeren zijn onderdrukking (ook overgeërfd) en/of (daarbij volgend) gevoel van schaamte. Het kan eveneens beïnvloed worden door onzekere situaties, autoritaire mishandeling door ouders/onderwijs/geloofsovertuiging of anderzijds redenen waarbij een kind al jong verantwoordelijk moet(/denkt te moeten) zijn.


Chakra 4 - groen

Dit is het hartchakra

Deze gaat over verbinding en compassie. Hierin ligt het recht om bemind te worden en om anderen te beminnen. Het is de basis om intimiteit te ervaren, maar ook evenwicht en mededogen. Een hartchakra in balans kan bijdragen aan een goed afweersysteem, maar ook de balans tussen altruïstisch klaar staan voor anderen en liefdevol voor zichzelf te zijn. Een trauma dat van invloed is op dit chakra is verlies, maar zeker ook het niet erkende verdriet van de persoon zelf én dat van ouders. Liefde die gebonden is aan voorwaarde is eveneens een trigger dat dit chakra blokkeert, zo ook hier lichamelijk of seksueel geweld. Ook andere vormen van verdriet zoals afwijzing, overmatige kritiek en zeer zeker ook de afwezigheid van liefde.


Chakra 5 - blauw

Dit is het keelchakra

Deze gaat over communicatie en expressie. Hierin ligt het recht opgeslagen om de waarheid te mogen spreken, maar ook te horen. Het is de klankkast voor het leven. Een keelchakra in balans helpt bij het vinden van een eigen stem, bij het opkomen voor jezelf, maar ook bij het luisteren zonder oordeel. Traumatische ervaring met autoritaire ouders en en extreme kritiek voor een blokkade zorgen, vooral wanneer deze zich rechtstreeks richten op ‘hou je mond en doe gewoon wat ik zeg’. Ook verslaving in de familie aan alcohol of chemische middelen (dat vaak in lijn ligt met niet kunnen/willen praten/luisteren/voelen) kan leiden tot blokkades evenals ervaring met veel leugens of het dragen van veel of grote geheimen.


Chakra 6 - indigo

Dit is het derde oogchakra

Deze gaat over helder zien en kunnen visualiseren. In dit chakra ligt het recht om te zien. Hierin licht het vermogen om dingen in een breder perspectief te zien, om te herinneren hoe ‘iets eruit ziet’ en om een voorstelling te maken van hoe ‘iets eruit kan zien’. Ons intuïtieve vermogen ligt hier evenals ons vermogen om symbolisch te denken. Wanneer zich trauma’s voordoen waarin intuïtie er niet mocht zijn, ook karmisch (ik denk oa aan de tijden van heksenjacht en oorlogen om geloofsovertuiging), dan kan dit chakra blokkeren. Echter kan ook het opgroeien in een ‘lelijke’ omgeving van invloed zijn, zoals een gewelddadige jeugd, oorlog, maar ook wanneer je een beeld voorgehouden is dat niet waar bleek te zijn.


Chakra 7 - violet/wit

Dit is het kruinchakra en ligt net bovenop je hoofd

Deze gaat over helder weten en de verbinding met het goddelijke. Hier ligt het recht om te leren en te weten. Wijsheid, intelligentie en het vermogen om te analyseren horen bij dit chakra, evenals het hebben van zelfkennis, het bewustzijn cq opmerkzaam zijn en ook de verbondenheid met het spirituele. Dit chakra in balans zorgt voor een veilige basis vanwaaruit je informatie in twijfel kunt trekken, zowel binnen jezelf als de ander, om zonder oordeel te kunnen waarnemen. Trauma’s die dit chakra blokkeren zijn zij die in de lijn liggen met spirituele mishandeling, dwang in religie en onderdrukking van het zelf denken en nieuwsgierig zijn. Daarmee/daarnaast zorgt achtergehouden informatie ofwel verkeerde informatie ook voor een disbalans in dit chakra.


Mocht jij nu sterk getriggert worden door deze uitleg, trek gewoon aan de bel met jouw verhaal en ik denk vrijblijvend met je mee!

83 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page